Night Mode:
| Text Size:

Awards

รางวัลแห่งความสำเร็จ

โครงการโรงงานสีขาว
PTTLNG รับเกียรติบัตรโรงงานสีขาวระดับที่ 1

17 ธันวาคม 2563 คุณประทีป จิตรประทักษ์ รองกรรมการผู้จัดใหญ่ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ขึ้นรับเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่1 จากคุณสายทิพย์ แสงไฟ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตรฯของ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง เพื่อแสดงถึงว่าสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติดที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

site map